Friday, 05/03/2021 - 20:37|
Chào mừng Quý khách đến Cổng thông tin điện tử Phòng GĐ&ĐT Thành phố Sa Đéc tại địa chỉ này và http://pgdsadec.edu.vn/

Thực hiện Công văn số 403/SGDĐT-CTTT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”;

Ngày ban hành:
20/04/2020
Ngày hiệu lực:
20/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Giải Báo chí về xây dựng Đảng mang tên “ Búa liềm vàng” tỉnh Đồng Tháp  năm 2019 

Ngày ban hành:
25/07/2019
Ngày hiệu lực:
25/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/07/2019
Ngày hiệu lực:
24/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực