Friday, 05/03/2021 - 20:43|
Chào mừng Quý khách đến Cổng thông tin điện tử Phòng GĐ&ĐT Thành phố Sa Đéc tại địa chỉ này và http://pgdsadec.edu.vn/

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành công văn số 193 /UBND-THVX, ngày 28/04/2020 v/v cho học sinh, học viên,sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng,chống Covid-19

Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực